AKTUALNOŚCI - II 2017


| wrzesień | październik | listopad |grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec |


===============================================================
14 II 2017 r.
WALENTYNKI W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO

===============================================================

Samorząd Uczniowski Społecznego Gimnazjum STO przygotował dla całej społeczności atrakcje  z okazji Walentynek. Na drugiej godzinie lekcyjnej Rada zebrała w każdej klasie walentynki. Następnie na 7 i 8 godzinie odbyły się konkursy i zabawy integracyjne. Karolina Popławska i Dominika Kubik przeprowadziły zabawy dla społeczności, w których należało wykazać się szybkością, talentem tanecznym czy umiejętnością golenia brody. Następnie dziewczyny rozdały kartki od tajemniczych wielbicieli.
Dzięki takim akcjom w szkole uczniowie mogą poczuć się przyjemniej.

===============================================================
14 II 2017 r.
"TRZYMAJ FORMĘ!"

===============================================================

W dniu 14.02.2017 roku w Społecznym Gimnazjum STO w Starachowicach odbył się etap szkolny ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "TRZYMAJ FORMĘ!", którego organizatorami są Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie.  Cele konkursu obejmują: zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań. W konkursie, który odbywał się metodą on-line wzięło udział 12 uczniów z klas I - III. Przebieg konkursu nadzorowały: p. Anna Kamińska - nauczyciel biologii oraz p. Agnieszka Pastuszka  z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starachowicach.