AKTUALNOŚCI - vi, vii, viii 2016


| wrzesień | październik | listopad |grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec |

OGŁOSZENIE: PRACA DLA NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP STO. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WAKACIE W SEKRETARIACIE.===============================================================
21 IX 2016 r.
SSP STO - SZKOŁA RÓWNEGO TRAKTOWANIA

===============================================================

Od trzech miesięcy Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Starachowicach, może poszczycić się Certyfikatem Szkoły Równego Traktowania. Jest to prestiżowy dokument, nadawany przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W naszym mieście otrzymaliśmy go jako jedyna szkoła podstawowa.
W ubiegłym roku dyrektor szkoły - Dorota Glina zgłosiła placówkę do udziału w projekcie. Koordynatorem była nauczycielka Marzena Mączyńska. W wyniku realizacji powstały panele dyskusyjne w klasach, wystawa prac plastycznych związanych z tematem dyskryminacji  prowadzonych z wychowawcami klas oraz pedagogiem. Końcowym etapem była prezentacja szkoły w Warszawie u zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka. Przedstawiono na nim działania i prace związane z projektem.
To świadectwo wyróżnia szkołę, daje potwierdzenie, że jest to placówka otwarta, bezpieczna i gotowa do podjęcia wyzwań kulturowych. Celem przedsięwzięcia było zebranie informacji i doświadczeń, które w perspektywie będą wdrażane i realizowane w naszej placówce przez nauczycieli i uczniów.
Finalnym produktem tego zadania jest uzyskany przez szkołę Certyfikat Szkoły Równego Traktowania.

 

===============================================================
16 IX 2016 r.
INTEGRACYJNY RAJD SZKOLNY

===============================================================

Na szlaku turystycznym uczniowie klas IV - VI SSP STO wraz z wychowawcami.
Ognisko, pieczenie kiełbasek.

 

 

===============================================================
1 IX 2016 r.
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

===============================================================

Szybciej niż zdążyliśmy  obejrzeć  nadmorskie zachody słońca, wspiąć się na niezdobyte jeszcze szczyty gór, dogonić wiatr na rowerze i opowiedzieć o najważniejszych sprawach koleżankom
i kolegom - minęły wakacje .
Można siąść i płakać, oglądać się za siebie, smucić się, tęsknić, rozpaczać, że "mnie jest szkoda lata
i letnich, pięknych wspomnień." (jak w starej piosence), ale można też zupełnie inaczej!
Muzyka jest dobra na wszystko!
Po raz kolejny rozpoczęli z nami rok szkolny - w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum  - goście
z Filharmonii Świętokrzyskiej z Kielc. Tradycyjnie już było:
- muzycznie - artystycznie,
- śpiewająco - wzruszająco,
- kameralnie - kulturalnie.
Gawęda pani Zofii Zamojskiej - Pabich przeniosła nas w bliskie i dalekie rejony świata. Dzięki łagodnej muzyce i czarującemu głosowi solistki wędrowaliśmy w wyobraźni, przypominając sobie najpiękniejsze wakacyjne chwile.
Pani Zofia potrafi w swoich opowieściach utrzymać równowagę między wakacyjnym odpoczynkiem
a szkolną edukacją. Nie zabrakło ciekawych informacji o kompozytorach, wykonawcach, muzyce
i instrumentach. Tym razem poznawaliśmy budowę, brzmienie i możliwości koncertowe tuby.
Wielki dęty instrument blaszany po raz pierwszy objawił nam się z tak bliska i zaskoczył wielością barw, odcieni i subtelności brzmieniowej. Duże wrażenie wywarł na nas widok tłumika do tuby. Wyglądał on jak wielki megafon lub (tu cytat z odbiorców koncertu) "napompowana, blaszana grucha."
I w ten właśnie sposób - śpiewnie, subtelnie, łagodnie i delikatnie odbyliśmy pierwsze szkolne lekcje. Nie wymagały żadnego wysiłku, niektórzy mogli nawet  nie zauważyć, że się czegoś nauczyli.
A jest nadzieja, wiedza zostanie!
Panie dyrektor - Bożena Jaskros i Dorota Glina przywitały nas serdecznie życzeniami dla całej społeczności szkolnej.
Przekazały życzenia zdrowia, radości, optymizmu i wzajemnej życzliwości. Następnie padły słowa
"Rok szkolny 2016/ 2017 uważamy za otwarty!"
Zaczynamy!

 

 

 

1 IX 2016 r. (czwartek)
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

klasy V, VI SSP STO oraz I, II, III SG STO godz. 9.00

klasy 0, I, II, III, IV SSP STO godz. 11.00

=================================================================
5 VIII 2016 r.
INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS I - III SSP
STO
=================================================================

wyprawka_kl1
wyprawka_kl2
wyprawka_kl3


MAMY POWODY DO DUMY

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Starachowicach
odniosła orgomny sukces edukacyjny.

W rankingu szkół na podstawie wyników egzaminu zewnętrznego
zajęła II miejsce w województwie
oraz I miejsce w powiecie i w mieście.

Ogromny sukces szóstoklasistów.

Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach
odniosło orgomny sukces edukacyjny.

W rankingu szkół na podstawie wyników egzaminu zewnętrznego
zajęło VI miejsce w województwie
oraz I miejsce w powiecie i w mieście.

Sukces gimnazjalistów.

GRATULUJEMY !!!

===============================================================
23 - 24 VI 2016 r.
PORA NA AKTORA 2016

===============================================================

"Bo teatr jest po to, aby wszystko było inne niż dotąd."
Fragment wiersza Joanny Kulmowej stanowił w tym roku motto szkolnego święta teatralnego w Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznym Gimnazjum STO w Starachowicach. Już po raz XXI. w SSP i SG STO bawiono się teatralnie, uczono się teatrem, rozwijano metodami teatralnymi fantazję i wyobraźnię dzieci, młodzieży i dorosłych.
W czasie, kiedy inni uczniowie nie mają już motywacji do chodzenia do szkoły - "bo już stopnie wystawione", "bo już nic się nie dzieje", " bo już pachnie wakacjami i już się zwyczajnie nie chce". - uczennice i uczniowie SSP i SG świętują pod hasłem "Pora  na Aktora". Wszyscy na dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego, zamieniają się w aktorów i widzów, a następnie chętnie zamieniają się rolami, tak,  aby każdy doświadczył bycia na scenie i na widowni.
Teatr pozwala przeżywać wszystkie emocje. Uczy współdziałania, integruje zespoły klasowe i dzięki przyjmowaniu różnorodnych  ról, rozwija wszystkie  prospołeczne umiejętności młodych ludzi,  potrzebne do konstruktywnego funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości .
W procesie powstawania klasowych spektakli -  polaryzują się postawy, umacniają przekonania, tworzą się fakty, powstają kreacje - plastyczne, muzyczne, choreograficzne i aktorskie, indywidualne i grupowe.
"Nie da się przecenić wartości teatru w edukacji" - tak mówią wychowawcy ze szkół społecznych ,
a dzieci i młodzież traktują dni "Pory na Aktora" jako wspaniałą zabawę, możliwość przebierania się, rozwijania swoich talentów, popisywania się umiejętnościami. Wszyscy nagradzamy się oklaskami, radosnymi okrzykami, czasem nawet owacjami na stojąco. Przedstawienia wystawiane przez uczennice i uczniów otrzymują okolicznościowe statuetki,  na uroczystej, podsumowującej Gali.  Wtedy też dla wszystkich znajduje się coś słodkiego i smacznego - "Porę na Aktora" kończy słodki poczęstunek. Każdemu widzowi i aktorowi, a także zaproszonym gościom należy się kawałek tortu, wykonanego specjalnie  z tej okazji.
Panie dyrektorki SSP i SG - Dorota Glina i Bożena Jaskros podkreślają, że "Pora na Aktora" to nie tyko szkolna tradycja i wspólna zabawa, ale najlepszy sposób uczenia się i wychowywania -  przez zabawę i wspólne działanie.

 

===============================================================
6 VI 2016 r.
FINAŁ XXV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ŁAMIGŁOWY

===============================================================

Znamy nazwiska uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nagrodzonych w XXV Ogólnopolskim Konkursie Łamigłowy. Czołowe miejsca zajęli uczniowie naszych Szkół.

Kategoria MŁODZICY:
I MIEJSCE - Julia Różyc, kl. II
III MIEJSCE - Urszula Serwicka, kl. II
IV MIEJSCE - Maciej Jesionek, kl. II

Kategoria KADECI:
I MIEJSCE - Maria Kostecka, kl. IV
II MIEJSCE - Piotr Sołtyk, kl. IV
IV MIEJSCE - Aleksandra Wójcicka, kl. IV

Kategoria JUNIORZY:
II MIEJSCE - Wiktor Serwicki, kl. VI

Kategoria ŻACY:
II MIEJSCE - Bartłomiej Sikorski, kl. III SG
IV MIEJSCE - Wiktoria Nowak, kl. II SG

Przyznano także puchary za osiągnięcia dla poszczególnych szkół. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Starachowicach. W kategorii gimnazjów drugie miejsce zajęło - Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach.

GRATULUJEMY !!!

===============================================================
3 VI 2016 r.
SUKCES UCZENNICY SG STO
XIV POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY
"FENOMEN GIMNAZJUM
"
===============================================================

XIV edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego "Fenomen Gimnazjum" odbyła się w piątek, 3 czerwca. Jej organizatorem jest Gimnazjum numer 4 w Starachowicach. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. To forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów w posługiwaniu się zdobytymi informacjami z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz uwzględnienia powiązań pomiędzy tymi przedmiotami.
Konkurs odbywa się w dwóch etapach. W szkolnym wyłaniani są najlepsi, którzy biorą udział w etapie powiatowym. Drugi etap wyłania Fenomena Gimnazjum oraz dziesięciu laureatów.
W II etapie uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 23 zadań otwartych i zamkniętych z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia.
Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa składającą się z nauczycieli różnych gimnazjów powiatu starachowickiego przyznała tytuł Fenomena Gimnazjum i wyłoniła 10 laureatów.


W gronie laureatów na wysokim II MIEJSCU uplasowała się nasza uczennica - Wiktoria Nowak.

W II etapie konkursu uczestniczyli także Karolina Popławska i Jakub Gos. Uczniów do konkursu przygotowali: Teresa Szklarczyk (matematyka), Przemysław Wolszczak (fizyka), Anna Kamińska (biologia), Grażyna Dańko (chemia), Jacek Karlik (geografia).

GRATULUJEMY !!!