EDUSCIENCE

Wycieczka dydaktyczna do Ojcowa
10 - 11 VI 2013 r.
 • Kraków, klasa I SG STO realizująca projekt EDUSCIENCE.
 • Zwiedzamy Muzeum Geologiczne ING PAN w Krakowie.
 • Trwa lekcja muzealna. Wszyscy uważnie słuchają.
 • Zajęcia w Muzeum Geologicznym w Krakowie.
 • W części paleontologicznej muzeum znajdują się okazy najważniejszych skamieniałości - fauny, flory, skamieniałości śladowych - występujących w skałach obszaru krakowskiego.
 • Okazy najważniejszych skamieniałości - fauny, flory, skamieniałości śladowych - występujących w skałach obszaru krakowskiego. Są one przedstawione w chronologicznym ciągu gablot, ze szczegółowymi opisami systematycznymi.
 • Eksponaty można dotknąć :-). Na zdjęciu Weronika Cygora.
 • W gablotach części stratygraficzno-litologicznej, ułożonych zgodnie z chronologią okresów geologicznych, omówione są najważniejsze skały występujące w obszarze krakowskim. W każdej gablocie, oprócz okazów, znajduje się ogólny profil skał omawianego okresu z zaznaczeniem pochodzenia (osady morskie lub kontynentalne, skały magmowe). Pokrótce omówione są warunki powstania tych skał w obszarze krakowskim, a charakterystyczne dla danego okresu procesy geologiczne są dodatkowo objaśnione kolorowymi rysunkami w postaci blokdiagramów, map, przekrojów lub fotografii.
 • Wojtek Chmielewski dotyka popiół wulkaniczny.
 • Wspaniały kryształ soli.
 • Uczymy się rozpoznawać minerały i skały.
 • Laura Jammoul sama rozpozna rodzaj skały.
 • Kraków, klasa I SG STO realizująca projekt EDUSCIENCE wraz z p. Beatą Nowak (koordynatorka projektu).
 • Jesteśmy głodni. Na obiad zaproszono nas do stołówki pracowniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Stołówka UJ, uczniowie poczuli się przez chwilę jak studenci.
 • Przed Collegium Novum UJ w Krakowie.
 • Wycieczka szlakiem kamiennych zabytków Krakowa.
 • Na Starym Rynku Krakowa.
 • W terenie uczniowie sami sprawdzą co się nauczyli. Drużyna w składze: Zosia Głowacka, Weronika Cygora, Iza Majewska i Jakub Przygoda zbada przy użyciu 3% kwasu siarkowego co przy ulicy Mariackiej jest zbudowane ze skał wapiennych.
 • Jeśli kwas ze skałą zareaguje tzn. powstanie piana i usłyszymy lekkie syczenie, to na pewno będzie to skała wapienna.
 • Drużyna Laury Jammoul szukała przy ulicy Mariackiej granitów.
 • Laura przedstawia sprawozdanie z wykonanego zadania.
 • Przed Kościołem św. Wojciecha. Ozdobne obramowanie drzwi wejściowych wykonane jest z wapienia dębnickiego.
 • Portal wykonany z marmuru dębnickiego. Wapień dębnicki (pot. marmur dębnicki, czarny marmur) – dewoński (żywecki) krystaliczny wapień (skała osadowa) wydobywany w kamieniołomie Dębniku, w kolorze od szarego do czarnego, wykorzystywany (zwłaszcza w XVII i XVIII wieku) w kamieniarstwie, jako materiał okładzinowy i zdobniczy. Stosowany był głównie w barokowych kościołach, a wykonywano z niego portale, ołtarze, posadzki itd. Nazwa "marmur" jest zwyczajowa i powstała ze względu na fakt, iż skała ta uzyskuje bardzo dobry poler, co upodabnia ją pod względem wyglądu do marmuru (wapienia krystalicznego).
 • Kamienna fontanna na Placu św. Magdaleny.
 • Ogrodzenie Kościoła św. Piotra i Pawła z rzeźbami apostołów zostało zaprojektowane przez Kacpra Bażankę, a wykonane w roku 1722 przez Dawida Heela z wapienia pińczowskiego. Dziś, na miejscu XVIII-wiecznych, bardzo zniszczonych oryginałów, znajdują się współczesne kopie (także z wapienia pińczowskiego), wykonane przez Kazimierza Jęczmyka. Przyczyną tego stanu są kwaśne deszcze wymywające twarze rzeźb.
 • Chwila na odpoczynek :-)
 • Wycieczka geologiczna szlakiem kamieniołomów i ostańców erozyjnych Krakowa.
 • Rezerwat przyrody nieożywionej "Bonarka" został utworzony w 1961 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych interesujących formacji struktur i utworów geologicznych odsłoniętych w wyniku dawniej prowadzonej eksploatacji skał marglowych.
 • Głównymi przedmiotami ochrony rezerwatu są: erozyjne dno morza górno-kredowego ukształtowane w skutek abrazji w strefie brzegowej, progi uskokowe przecinające powierzchnię abrazyjną, odsłonięcia skał jurajskich, kredowych i trzeciorzędowych.
 • Zajęcia dydaktyczne na terenie Rezerwatu przyrody nieożywionej "Bonarka".
 • Stwierdzono tu skamieniałe szczątki organizmów morskich – amonity, gąbki, jeżowce i ramienionogi oraz wiele ciekawych zjawisk geologicznych. Można się tu przespacerować po dnie jurajskiego morza, dowiedzieć czym jest haczetyn, bentonit, caliche…
 • Wspólna kolacja w stołówce Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie kończy I dzień wycieczki EDUSCIENCE.
 • Wycieczka dydaktyczna szlakiem wapiennych skał i jaskiń.
 • Wycieczka dydaktyczna szlakiem wapiennych skał i jaskiń.
 • Zwiedzanie jaskini Nietoperzowej. Jaskinia Nietoperzowa znajduje się w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Zwana była także Jerzmanowicką, Księżą lub Białą. Nazwa jaskini pochodzi od znalezionych szczątków kopalnych i współcześnie żyjących nietoperzy. Jaskinia usytuowana jest w grupie skał górnej części Doliny Będkowskiej. Położona 447m n.p.m. ma 306m długości. Jest jedną z największych jaskiń Jury Krakowskiej.  Na uwagę zasługuje wodospad naciekowy w początkowej części jaskini oraz liczne kotły wirowe na stropie w głębszych jej częściach.
 • Obserwatorium Sejsmologiczne Instytutu Geofizyki PAN w Ojcowie.
 • Zajęcia w Obserwatorium Sejsmologicznym Instytutu Geofizyki PAN w Ojcowie.
 • Obserwatorium Sejsmologiczne znajduje się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Zostało założone w 1990 roku. Ojcowskie Obserwatorium kontynuuje prace Obserwatorium Sejsmologicznego IGF PAN na Wawelu i jeszcze wcześniejszej pierwszej Stacji Sejsmologicznej założonej w Krakowie w 1903 roku przez znakomitego polskiego geofizyka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Maurycego Piusa Rudzkiego.
 • Od 1990 r. nieprzerwanie trwa proces rejestracji trzęsień ziemi – z Kalifornii, Japonii, Chin, Turcji, Włoch, z każdego ogniska trzęsień na kuli ziemskiej.
 • Prezentacja opracowań komputerowych, danych sejsmologicznych i sejsmogramów.
 • Podczas spotkania z pracownikami naukowymi obserwatorium podczas wizyty w Ojcowie, uczestnicy dowiedzieli się, czym jest fala sejsmiczna, poznali ogniska trzęsień ziemi.
 • Uczniowie dowiedzieli się, gdzie w Polsce mogą wystąpić trzęsienia ziemi i jakie są ich przyczyny.
 • Spotkanie z naukowcami.
 • Przed wejściem do Jaskini Koziarnia.
 • Aparatura pomiarowa została zainstalowana wewnątrz jaskini "Koziarnia". Na betonowej podstawie połączonej bezpośrednio ze skałą ustawiona jest sejsmiczna aparatura pomiarowa. Jest to komplet sejsmometrów SM-3, które służą do rejestracji pokazowej wstrząsów lokalnych oraz nowoczesny sejsmometr STS-2 dający możliwość rejestracji zjawisk dalekich i lokalnych. Sygnał sejsmiczny przekazywany jest światłowodem do stacji sejsmicznej w budynku obserwatorium.
 • Czekamy na wejście do Muzeum Przyrodniczego w Ojcowie. Zwiedzanie rozpoczyna się w sali projekcyjnej od pokazu dwu filmów zrealizowanych w technologii 3D, z których jeden przedstawia tworzenie się doliny Prądnika od czasu górnej jury po czasy współczesne, a drugi pokazuje Ojcowski Park Narodowy. Po projekcji i oddaniu okularów polaryzacyjnych zwiedzający przechodzą do sal wystawowych, po których oprowadza lektor. Poruszanie się na ekspozycji ułatwiają przekazywane polecenia oraz czytelne oznakowanie sal.
 • Zwiedzanie nowoczesnego Muzeum Przyrodniczego w Ojcowie.
 • Główną część ekspozycji przyrodniczej stanowi sala z dioramą; na początku zwiedzający mają do dyspozycji umieszczone na antresoli stanowiska 3D, w których obejrzeć można prawie 400 stereoskopowych fotografii grzybów, roślin naczyniowych, drzew i krzewów oraz owadów i innych bezkręgowców występujących na terenie Parku. Następnie zwiedzający przechodzą do korony buka, w której pokazano wybrane gatunki ptaków, jakie spotkać można w buczynie. Lektor prowadzi dalej do głównej dioramy, pokazującej trzy charakterystyczne dla Parku środowiska wraz z wybranymi przedstawicielami roślin i zwierząt: buczynę karpacką, zbiorowiska naskalne oraz łąkę w dnie doliny wraz z płynącym potokiem. W dioramie ukazano wygląd tych środowisk wczesnym latem; obejrzeć tu możemy 3 gatunki płazów, 2 gatunki gadów, 49 gatunków ptaków i 14 gatunków ssaków oraz chrząszcze, motyle i ślimaki. Zapadający zmierzch i nadchodząca w dioramie noc oznacza koniec zwiedzania ekspozycji.