KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 1.09.2016 r.
2. Ślubowanie uczniów kl. I SSP 7.10.2016 r.
3. Ślubowanie uczniów kl. I SG 30.09.2016 r.
4. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 - 31.12.2016 r.
5. Ferie zimowe 30.01 - 12.02.2017 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 13.04 - 18.04.2017 r.
7. Egzamin gimnazjalny:
 
  - część humanistyczna:
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00
z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
19.04.2017 r.
  - część matematyczno - przyrodnicza:
z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00
z zakresu matematyki - godz. 11:00
20.04.2017 r.
  - część językowa:
na poziomie podstawowym - godz. 09:00
na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
21.04.2017 r.
8. Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017 r.
9. Ferie letnie 01.07 - 31.08.2017 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

14.10.2016 r.
31.10.2016 r.
02.05.2017 r.
16.06.2017 r.

TRYMESTRY
I TRYMESTR 1.09.2015 r. - 25.11.2016 r.
II TRYMESTR 28.11.2016 r. - 10.03.2017 r.
III TRYMESTR 13.03.2017 r. - 23.06.2017 r.