HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017


Zebrania z rodzicami odbywają się wg harmonogramu o godzinie 17.00


1.
12.09.2016 r.
Spotkanie z Dyrekcją, Zarządem STO, Radą Rodziców oraz Wychowawcami klas.
2.
17.10.2016 r.
Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
3.
14.11.2016 r.
Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
4.
05.12.2016 r.
Podsumowanie I trymestru.
5.
23.01.2017 r.
Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
7.
20.03.2017 r.
Podsumowanie II trymestru oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami zgodnie
z zaproszeniem wychowawców.
8.
24.04.2017 r.
Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
9.
22.05.2017 r.
Omówienie ŁAMIGŁOWY, Pory na aktora, Zielonej Szkoły, informacja o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów
i zachowania na zakończenie roku szkolnego, indywidualne konsultacje z nauczycielami.